Predstavnici Udruženje društava za osiguranje Republike Srpske na šestim Srpskim danima osiguranja

16.11.2022

Predstavnici Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske  Bojan Popović predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje Privredne komore RS, Valentino Janković potpredsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje Privredne komore RS i Siniša Kurteš član Udruženja, učestvuju na 6. „Srpskim danima“ osiguranja koji se održavaju od 15. do 18. novembra na Zlatiboru.

„Srpski dani osiguranja“ koje će Udruženje osiguravača Srbije ove godine organizovati po šesti put, biće održani pod nazivom „Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme“. Za naziv konferencije odabrane su riječi pesnika Miroslava Mike Antića sa idejom da se ukaže na potrebu preuzimanja lične odgovornosti i inicijative za vrijednosti koje imamo u životu.

I ove godine razmatraju najvažnije teme koje se tiču osiguranja i najnovijih trendova iz ove oblasti. U tom kontekstu, inflacija na svjetskom nivou jedna je od najvažnijih tema, jer bi to mogao da bude sljedeći veliki izazov za sektor, poslije pandemije koja je značajno promijenila ponašanja klijenata na finansijskom i tržištu osiguranja.

Predstavnici Udruženja društava za osiguranje RS iskoristiće ovaj događaj da dodatno učvrste postojeće veze i steknu nove kontakte koji će biti od interesa za osiguravajući sektor u RS, kao i za organizaciju narednog DORS-a.


https://osiguranjers.com/novosti/udruzenja-drustava-za-osiguranje/